Formació i publicacions

Formació

Publicacions

Formació

Seminari sobre Gestió del Patrimoni

Universitat Politècnica de Catalunya

Participació en el Màster de Recuperació del Patrimoni de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb la realització d’un seminari sobre Gestió del Patrimoni.
2005-2010

Cursos de formació per a tècnics turístics i polítics

Escuela Oficial de Turismo de Madrid

Realització de cursos de formació per a tècnics turístics i polítics d’ajuntaments de diverses poblacions de Catalunya i la resta de l’Estat espanyol, en temes de gestió patrimonial i turisme cultural per a la Escuela Oficial de Turismo de Madrid. Subvencionats per la Dirección General de Turismo.
2000-2001

Presentació del programa didàctic del Museu d’Art de Sabadell

Museu d’Art de Sabadell

Dins de la trobada “Museus-Docents. Recursos per als docents des dels museus municipals de Sabadell”. Presentació dels programes didàctics als docents de les diferents etapes educatives.
1998