Formació i publicacions

Formació

Publicacions

Publicacions

Materials didàctics per a l’exposició "Barcelona en Temps dels Àustries"

Museu d’Història de la Ciutat. Barcelona

1996

Materials didàctics i article per al projecte ”Barcino-Barcelona“

Museu d’Història de la Ciutat. Barcelona

A la “Revista de Museología” de l’Associació Espanyola de Museòlegs, es presenta article sobre l’experiència de difusió del Museu d’Història de la Ciutat en relació amb el projecte “Barcino, Barcelona”.
1995-1996

Material divulgatiu vinculat a l’Itinerari “Un Tomb pel Barri Gòtic”

Regidoria de Promoció i Relacions Cíviques. Ajuntament de Barcelona

1994